Nie ma gazu, jest elektrownia

  • 13.10.2021, 13:27
Nie ma gazu, jest elektrownia
Ponad 60 km sieci ciepłowniczej, blisko 2 000 podłączeń i ok 15.000 mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego – tak w skrócie można podsumować korzyści cieplne dla Bogatyni z działalności Elektrowni Turów.

Elektrownia Turów jest jedynym dostawcą ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA, które pokrywa 90 proc. zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę wśród mieszkańców Bogatyni. PEC SA to strategiczna spółka dla Miasta i Gminy Bogatynia oraz kluczowa jednostka przyczyniająca się do minimalizacji niskiej emisji, a tym samym poprawy jakości powietrza na terenie gminy Bogatynia. Do ponad 60 km lokalnej sieci ciepłowniczej przyłączone jest 46 MW zamówionej mocy cieplnej, przyłączonych jest ponad 1700 punktów odbioru, w tym około 1300 odbiorów to odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe jedno - lub dwurodzinne z zamówioną mocą poniżej 15kW. Warto dodać, że co roku PEC SA przyłącza do sieci nowych odbiorców, eliminując w ten sposób uciążliwe dla środowiska stare piece, jest to zbieżne z programem „Czyste Powietrze” realizowanym przez polski rząd. Wykorzystanie ciepła sieciowego z Elektrowni Turów wpisuje się w realizowaną w gminie Bogatynia politykę przestrzenną, odpowiada zasadom przyjętym 30 listopada 2017 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego tzw. uchwał antysmogowych wprowadzających m.in. zakaz spalania węgli brunatnych w przydomowych paleniskach grzewczych oraz odpowiada działaniom regionalnym przyjętym na rzecz ochrony powietrza w województwie dolnośląskim.

Bogatynia leży w specyficznym miejscu i nie ma tutaj na dziś możliwości dystrybucji ciepła z innego źródła niż Elektrownia Turów. Na terenie gminy Bogatynia nie jest też dostępny gaz ziemny.

Ze względu na brak sieci gazowniczej i brak alternatywnych źródeł ciepła nie jest możliwe, w racjonalnej perspektywie, zapewnienia dostaw ciepła szczególnie dla budownictwa wielorodzinnego i instytucjonalnego, poza ciepłem z Elektrowni Turów. Ta sieć się wciąż rozwija, wkrótce zostanie do niej podłączona najbardziej zanieczyszczona część Bogatyni – Trzciniec. 26 marca 2021 roku przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gminy Bogatynia oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni podpisali list intencyjny w tej sprawie, a same prace przy podłączeniu mieszkańców Trzcińca do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczną się już w 2022 roku. Inwestycja w Trzcińcu będzie początkiem dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej w gminie Bogatynia i kolejnych lokalizacjach. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Elektrownia Turów zobowiązuje się do wykonania sieci ciepłowniczej o mocy cieplnej 1,3 MWt od źródła do uzgodnionego miejsca wpięcia oraz do dostarczania ciepła do ogrzewania miejscowości Bogatynia-Trzciniec w ilości ok. 10 000 GJ/rok. Warto dodać, że Gmina Bogatynia jest drugą na Dolnym Śląsku gminą o tak wysokim stopniu zasilania i wykorzystania ciepła sieciowego. W ten sposób zasilane są szkoły w mieście, przedszkola, żłobek, straż pożarna czy budynki urzędu miasta.

Należy podkreślić, że  jedynym paliwem dla Elektrowni Turów jest węgiel brunatny z Kopalni Turów. Jeśli kopalnia decyzją TSUE zostanie zamknięta, gmina Bogatynia pozostanie bez ciepła i ciepłej wody.

Podziel się:

Komentarze (1)

tomasz_amnezja
tomasz_amnezja 17.10.2021, 18:05
TV Bogatynia jak TVP, tuba propagandowa. Droga redakcjo, kilka miesięcy temu zrobiliście wywiad z Tomaszem Włodarczykiem gdzie prezes PEC jasno mówi, że podłączanie domów jednorodzinnych jest nieopłacalne i żadna gmina tego nie robi. NA ostatniej sesji Rady Miejskiej sam burmistrz potwierdził, że uciepłowienie Krakowskiej (budownictwo jednorodzinne) z 5mln PLN mija się z celem i jest wysoce nieekonomiczne.Dalej, w ostatnim wywadzie z bursmistrzem Dobrołowiczem dowiadwujemy się, że PGE ma plan na zastąpienie turoszowskich kotłów węglowych cyt. "innymi źródłami. Nieprawdziwe jest więc stwierdzenie w dzisiejszym artykule, że bez węgla będziemy marznąć.

Redakcja powinna zrobić teraz wywiad z dyrekcją elektrowni i zapytać o efekt prac zespołu ds. transformacji turowa (powołanego przez byłą prezes PGE GiEK S.A.). Kotły można przerobić na inne paliwo (biomasa, spalanie śmieci). Nic się nie dzieje....

Pozostałe