Atrakcyjne skarby – Izba Historyczna

  • 26.07.2021, 10:00
Atrakcyjne skarby – Izba Historyczna
Głównie z lokalnych pól czy chałup, ale także z innych zakątków Europy pochodzą zbiory zebrane w regionalnej izbie w Działoszynie. To pasja i ciekawość a także ukłon w stronę lokalnej społeczności. Zbiory są na wyciągnięcie ręki i można je podziwiać niemal cały rok.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie "Stowarzyszenie wiejskie "Wspólnie w przyszłość",  zrealizował operację pn.  „Produkty lokalne - mamy się czym pochwalić”   mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez tworzenie i rozwój oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie : Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe