Mikułowa - magiczna wieś

  • 13.07.2021, 09:25 (aktualizacja 13.07.2021, 09:31)
Mikułowa - magiczna wieś
Mała wieś a duży potencjał, zobaczcie co dzieje się w Mikułowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Stowarzyszenie wiejskie "Wspólnie w przyszłość",  zrealizował operację pn.  „Produkty lokalne - mamy się czym pochwalić”   mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez tworzenie i rozwój oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe