Oficjalnie Wojciech Dobrołowicz nowym burmistrzem Bogatyni

  • 28.06.2021, 11:55 (aktualizacja 28.06.2021, 12:34)
Oficjalnie Wojciech Dobrołowicz nowym burmistrzem Bogatyni
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Jeleniej Górze II z dnia 28 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. oraz w dniu 27 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. oraz w dniu 27 czerwca 2021 r.

Część I.

 Głosowanie w dniu 13 czerwca 2021 r. 1. Liczba zgłoszonych kandydatów na Burmistrza wyniosła 6. 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 17897. 3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 6986. 4. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 6984, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 39,02%. 5. Liczba głosów ważnych wyniosła 6860, co stanowi 98,22% ogólnej liczby głosów. 6. Liczba głosów nieważnych wyniosła 124, co stanowi 1,78% ogólnej liczby głosów, w tym: 1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 61, 2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 63, 3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0. 7. Wyboru nie dokonano, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W dniu 27 czerwca 2021 r. odbyło się ponowne głosowanie.

Część II.

 Ponowne głosowanie w dniu 27 czerwca 2021 r. 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 17884. 2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania wyniosła 6158. 3. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 6153, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 34,41%. 4. Liczba głosów ważnych wyniosła 6035, co stanowi 98,08% ogólnej liczby głosów. 5. Liczba głosów nieważnych wyniosła 118, co stanowi 1,92% ogólnej liczby głosów, w tym: 1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 73, 2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 45. 6. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów uzyskał DOBROŁOWICZ Wojciech Stanisław zgłoszony przez KWW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA. 7. Wybrany kandydat uzyskał 3884 głosy ważne.

źródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe