Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni

  • 14.06.2021, 10:42
Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni

informuje o ogłoszeniu konkursu

 na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni

 

  1. Wymagania dla kandydatów i dokumenty niezbędne do przedstawienia w procesie rekrutacji zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni:  www.sm.bogatynia.org i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

 

  1. Pisemne zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, w dni robocze, w godz. 800 – 1400 lub listownie na adres:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni

ul. Białogórska 7,

59-920 Bogatynia

 

z dopiskiem :

„Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać.”

 

w terminie do dnia 29 czerwca 2021 roku, do godz. 1400

     

  1. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

 

  1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od wyboru kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe