Zaproszenie dla mieszkańców do udziału w konsultacjach umowy partnerstwa, które potrwają do 22 lutego

  • 16.02.2021, 11:45
Zaproszenie dla mieszkańców do udziału w konsultacjach umowy partnerstwa, które potrwają do 22 lutego

Zgorzelec, 10 lutego 2021r.

WM.0530.2.2021

Mało unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska

Dolnośląskie, jeden z najlepiej rozwijających się polskich regionów, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej otrzyma w ramach RPO o kilka miliardów zł mniej niż w latach 2014-2020. Niepewny jest też przydział środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu zgorzeleckiego!

 

Rząd rozpoczął krajowe konsultacje Umowy Partnerstwa na nową unijną perspektywę finansową na lata 2021-2027. To najważniejszy dokument, który określa na co i w jakich proporcjach Polska zainwestuje środki unijne. Do 22 lutego można wziąć udział w konsultacjach społecznych i zgłosić to, co dotyczy przyszłości naszego miasta. Uwagi do założeń umowy, której projekt jest bardzo niekorzystny zarówno dla Dolnego Śląska, jak dla naszego powiatu i miasta, może zgłosić każdy mieszkaniec Dolnego Śląska.

 

Warto poświęcić kilka minut i zgłosić, że powinniśmy zostać objęci wsparciem finansowym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o którym mowa w części Umowy Partnerstwa Cel 1.6. Rząd wymienia w tym punkcie subregion wałbrzyski i krótko wzmiankuje o Bogatyni (ss. 94 i 95 projektu Umowy Partnerstwa). Tymczasem Urząd Marszałkowski poinformował, że wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jakie przyznane zostało dla Dolnego Śląska, w całości trafi do Wałbrzycha i otaczających go powiatów. Zasygnalizujmy, że nasza przyszłość jest tak samo ważna, jak subregion wałbrzyski

 

Jak wziąć udział w konsultacjach i zgłosić uwagę o objęcie wsparciem w ramach FST?

 

Link do formularza: //www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

 

Formularz krok po kroku:

- Imię

- nazwisko

- instytucja - wpisujemy: brak

- województwo – wybieramy: dolnośląskie

- część UP - wybieramy: 1.6 Cel „Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu”

- strona – wpisujemy: 94-95

- treść uwagi (wybierz-wklej):

  • do listy dolnośląskich podregionów wskazanych do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji należy dopisać Powiat Zgorzelecki
  • gminy Powiatu Zgorzeleckiego powinny zostać objęte wsparciem w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji musi obejmować cały Powiat Zgorzelecki
  • gminy Powiatu Zgorzeleckiego pozostają w obszarze bezpośredniego oddziaływania Zagłębia Turoszowskiego, dlatego muszą otrzymać wsparcie finansowe na transformację energetyczną
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji musi obejmować Powiat Zgorzelecki po to, aby gminy pozostające w obszarze oddziaływania kombinatu wydobywczo-energetycznego Turów nie powtórzyły losu Zagłębia Wałbrzyskiego

 

- uzasadnienie (wybierz-wklej):

  • deklarowane obecnie wydobycie węgla brunatnego do 2044 roku zamyka nam dostęp do unijnego wsparcia z FST, tymczasem data ta nie jest pewna - nie tylko z powodu braku koncesji na wydobycie, ale także z powodu rosnących kosztów związanych z obowiązkiem realizacji przez Polskę celu klimatycznego zaakceptowanego przez polski rząd
  • boimy się o przyszłość regionu. Kopalnia i elektrownia to obecnie najwięksi pracodawcy w naszym powiecie. Systematyczna redukcja zatrudnienia w Zagłębiu Turoszowskim to problem dla wielu firm, nie tylko kooperujących z PGE, ale także utrzymujących się z usług i handlu, których odbiorcami są pracownicy elektrowni i kopalni. Boimy się o naszą przyszłość
  • gminy Powiatu Zgorzeleckiego muszą mieć możliwość przygotowania się do nieuchronnych zmian. Jeśli nie otrzymamy wsparcia finansowego skończymy jak wałbrzyskie.
  • odejście od wydobycia węgla i przejście do gospodarki niskoemisyjnej są pewne, prędzej, czy później i to teraz jest czas na przygotowanie się do koniecznych przemian społeczno-gospodarczych, w dziedzinach obejmujących przede wszystkim zatrudnienie i kształcenie. Błędów popełnionych w podregionie wałbrzyskim nie wolno powtórzyć, dlatego musimy otrzymać wsparcie, bo w przyszłości taki fundusz może się już nie powtórzyć

 

 

Burmistrz Zgorzelca wraz z gospodarzami gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej od miesięcy walczą o objęcie wsparciem finansowym także gmin Powiatu Zgorzeleckiego, które pozostają w bezpośrednim zasięgu oddziaływania Zagłębia Turoszowskiego. Samorządowcy mają obawy co do dalszego funkcjonowania kombinatu wydobywczo-energetycznego, ponieważ na pytania o konkretne plany dotyczące przyszłości naszego regionu otrzymują wyłącznie ogólnikowe odpowiedzi. Żądają jednoznacznego określenia wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu zgorzeleckiego na stworzenie warunków zatrudniania mieszkańców naszych gmin w sytuacji systematycznej redukcji zatrudnienia w Zagłębiu Turoszowskim!

 

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe