Krystian Bajsarowicz - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni - Sprawozdanie z rocznej działalności

  • 18.02.2020, 11:57 (aktualizacja 13.10.2020, 09:25)
Krystian Bajsarowicz - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni - Sprawozdanie…

Blisko 20 tysięcy złotych przekazane na cele społeczne, 17 interpelacji i wniosków, pomysł na stypendium za naukę dla bogatyńskich uczniów, koordynacja obniżenia wynagrodzenia dla burmistrza Bogatyni, wniosek o uregulowanie diet radnych, praca w 3 komisjach problemowych - to tylko część z rocznej działalności bogatyńskiego Radnego Rady Miejskiej w Bogatyni Krystiana Bajsarowicza.


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bogatynia.

„Czas na uczciwość” to hasło z którym szedłem jesienią 2018 roku w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Bogatyni. Jest to pierwsza kadencja którą sprawuję i za ten czas odpowiadam. Moje głosowania podczas sesji Rady Miejskiej są wyrazem bieżącej wiedzy i czasami wybierania przysłowiowego „mniejszego zła”. W radzie miejskiej nie ma dla mnie lepszych czy gorszych radnych. Wszyscy są reprezentantami swoich wyborców. Wierzę, że działają na rzecz Gminy Bogatynia zgodnie ze swoim poglądem i złożoną rotą ślubowania. Interesuje mnie obecna działalność i taka, która ma służyć na przyszłość naszej społeczności. Zdarzenia historyczne samorządu trzeba naprawić i temu się poświęcam. Nie oceniam tego co było w latach poprzednich. W radzie miejskiej trzeba wypracowywać porozumienie i zdawać sobie sprawę, jaką rolę pełni organ uchwałodawczy Rada Miejska, a jaką rolę pełni organ wykonawczy Burmistrz – co dość często jest niezrozumiałe dla mieszkańców. Uważam, że bardzo ważna jest transparentność władzy i decyzji. O mojej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców, świadczą składane interpelacje, z którymi szczegółowo można zapoznać się na internetowej stronie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia pod adresem http://bip.bogatynia.pl/?c=1266 . Zachęcam do zapoznania się z interpelacjami, wnioskami także innych radnych i odpowiedziami na nie Burmistrza Bogatyni, byście sami wyrobili sobie zdanie na temat współpracy między Burmistrzem a Radą Miejską.
Uzyskując mandat radnego zobowiązałem się, że do rady nie idę po pieniądze, a otrzymywaną dietę będę przekazywać na cele społeczne. Zapewniałem, że funkcję radnego będę sprawować uczciwie i z pełną odpowiedzialnością, w trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. Stanowczo sprzeciwiam się wykorzystywaniu działalności społecznej do załatwiania prywatnych interesów.
Minął rok od objęcia przeze mnie funkcji radnego w bogatyńskim samorządzie, więc jest to odpowiedni moment do pierwszego rozliczenia z obietnic i podsumowania tego etapu mojej pracy. W przeciągu minionego roku pracowałem w Komisji ds. Zdrowia, Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Oświaty i Sportu. Praca w komisjach jak i podczas sesji jest pracą zespołową i tak też w demokratycznych głosowaniach podejmowane są przez radnych decyzje m.in. o projektach uchwał.

Przekazane diety.

Wywiązując się z obietnicy przekazania diet na cele społeczne, informuję, że w przeciągu roku:
- na organizację wszelkich działań związanych z organizacją imprez i zabaw dla dzieci jak Dzień Dziecka, paczki „Mikołajkowe”, zabawa karnawałowa, zabawki dydaktyczne, przekazałem kwotę 4 400 zł;
- na szeroko rozumianą działalność sportową i organizację techniczną jak zakup koszulek sportowych, zakup kruszywa, organizację meczów piłki nożnej, siatkowej i catering, przekazałem kwotę 8 400 zł;
- na prywatną inicjatywę mieszkańców - plac parkingowy, przekazałem kwotę 700 zł;
- na statutową działalność kilku stowarzyszeń, przekazałem kwotę 700 zł;
- na czynności sakralne, przekazałem kwotę 200 zł;
- na pomoc pogorzelcom w transporcie, przekazałem 200 zł
- na opłacenie transmisji sesji Rady Miejskiej, przekazałem 500 zł;
- na zakupu AGD dla pracowników oddziału miejskiego SP ZOZ-u, przekazałem 500 zł;
- na organizację wyjazdu na „Jarmark Bożenarodzeniowy” do Wrocławia, przekazałem 1 500 zł;
- na spotkania z wyborcami, udział w uroczystościach, nagrody, dojazdy na sesje i komisje problemowe, organizację pracy, formułowanie wniosków i korespondencję - przeznaczyłem ok 3 000 zł.

Interpelacje, zapytania

Jako radny złożyłem około dwudziestu interpelacji i wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zgodnie z literą prawa 17 z nich za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej, a część bezpośrednio do burmistrza. Jako członek Komisji ds. Oświaty podczas strajku w oświacie wiosną 2019 roku, zapoznałem się z problematyką. Odwiedziłem wiele placówek w naszej gminie. W wyniku konsultacji złożyłem wnioski do Burmistrza, najważniejsze z nich to:
- utworzenie programu stypendialnego dla uczniów i studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i dalszy rozwój w edukacji;
- utworzenie rezerwy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na olimpiady, konkursy, wolontariat, szkolenia reprezentujące szkoły i Gminę Bogatynia;
- utworzenie rezerwy finansowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów biorących udział w przygotowaniach uczniów oraz udział we wszelkiego rodzajach olimpiadach, konkursach, wolontariacie, szkoleniach, popołudniowych dyskotekach szkolnych, popołudniowych wywiadówkach, Zielonych Szkołach, wycieczkach klasowych i innych wyjazdach integracyjnych dla uczniów i podopiecznych placówek oświatowych z Gminy Bogatynia.


Stypendium dla uczniów bogatyńskich szkół

Wskazane powyżej wnioski z zakresu szeroko rozumianej oświaty, zostały przyjęte przez Komisje i efektem czego w Budżecie na 2020 rok zostały zabezpieczone środki na stypendia dla uzdolnionych uczniów. Na pozostałe wnioski burmistrz odmawia udzielenia rzeczowej odpowiedzi.


Koordynacja obniżenia wynagrodzenia dla burmistrza Bogatyni

Jako radny byłem pomysłodawcą i koordynatorem projektu uchwały grupy radnych w celu obniżenia pierwotnie ustalonego wynagrodzenia burmistrzowi Gminy Bogatynia. Trudna sytuacja finansowa gminy, prowadzone przez burmistrza cięcia finansowe we wszystkich jednostkach mu podległych, spowodowało potrzebę zrewidowania wynagrodzenia burmistrza. Rada Miejska w listopadzie 2019 roku ustanowiła nową wysokość pensji. Burmistrz z tym się nie zgodził i skierował przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Bogatyni pozew do Sądu Pracy, gdzie domaga się wynagrodzenia ponad 48 000 zł rocznie, co dla Gminy ma skutkować kwotą ok 200 000 zł wypłaty wynagrodzenia do końca kadencji, gdyby pozew okazał się skuteczny. Rada Miejska w styczniu 2020 roku wybrała mnie na swojego reprezentanta, który ma bronić interesu Gminy Bogatynia w sądzie przed powództwem burmistrza.
 

Wniosek o nowe uregulowanie diet radnych

Trudna sytuacji finansowa Gminy Bogatynia, a jednocześnie solidaryzowanie się z burmistrzem w zakresie obniżenia jego uposażenia spowodowały, że złożyłem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni, pismo o podjęcie prac nad nowelizacją uchwały w zakresie diet radnych.


Plany na 2020 rok

Wybrany do reprezentowania Rady Miejskiej jako pracodawcy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przed Sądem z pozwu o wynagrodzenie, będę zaangażowany w obronę interesu Gminy Bogatynia. Będę działać na rzecz bezpieczeństwa. Planuję wspierać w miarę możliwości działania społeczne, zorganizować dla mieszkańców wycieczkę do czeskiej Pragi. Wesprę imprezę z okazji „Dnia Dziecka”.


Życzę wszystkim mieszkańcom powodzenia i zdrowia w 2020 roku.
Z poważaniem,
Krystian Bajsarowicz

 

artykuł sponsorowany

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe