Bogatyńscy radni spotkają się 9 września

  • 03.09.2019, 08:46
Bogatyńscy radni spotkają się 9 września
Sesja odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Informacja o stanie podmiotu gospodarczego Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bogatyni na dzień 29 lipca 2019r.

5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /projekt nr 133.2019/

5.2. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego /projekt nr 125.2019/

5.3. w sprawie zmiany do Uchwały nr X/73/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia w 2019 roku /projekt nr 116.2019/

5.4. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 129.2019/

5.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 126.2019/

5.6. w sprawie wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy /projekt nr 132.2019/

5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 119.2019/

5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy/ projekt nr 121.2019/

5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 122.2019/

5.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 120.2019/

5.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 123.2019/

5.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 127.2019/

5.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 130.2019/

5.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 131.2019/

5.15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 118.2019/

5.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 124.2019/

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe