26 czerwca sesja absolutoryjna

  • 21.06.2019, 08:46
26 czerwca sesja absolutoryjna

26 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Na tej sesji głos będą mogli zabrać mieszkańcy Miasta i Gminy Bogatynia ale będą musieli spełnić pewne warunki, o tym poniżej w piśmie przewodniczącej rady.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2018 rok.

3.1 Debata:

- wystąpienia mieszkańców,

- indywidualne wystąpienia radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania /projekt nr 106.2019/.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 r.

5.1 omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,

5.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 r.

5.3 przedstawienie opinii komisji problemowych,

5.4 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,

5.5 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,

5.6 dyskusja.

6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok /projekt nr 107.2019.

6.2 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok /projekt nr 108.2019/.

7. Zamknięcie obrad.

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe