W czwartek kolejna sesja

  • 10.05.2019, 08:20
W czwartek kolejna sesja
Na 16 maja zaplanowano kolejną sesję Rady miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 80.2019/

6. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

7. Podjęcie uchwał:

  7.1 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku /projekt nr 73.2019/

  7.2 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie Zdroju /projekt nr 76.2019/

  7.3 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 78.2019/

  7.4 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 77.2019/

  7.5 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023 /projekt nr 79.2019/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe