Rozliczamy się z fiskusem z podatku dochodowego według skali podatkowej

  • 16.02.2018, 08:51
  • Grupa Tipmedia
Rozliczamy się z fiskusem z podatku dochodowego według skali podatkowej
Istnieją cztery metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Osoby pracujące na etacie najczęściej rozliczają się z wykorzystaniem druku PIT-37. Jak go wypełnić i na jakie kwestie należy przy tym zwrócić uwagę?

Dla kogo PIT-37 i PIT-36?

Kiedy rozliczamy pity 2017, musimy najpierw wybrać właściwy druk podatkowy. Dla skali podatkowej będzie to formularz pit 37, albo druk pit 36, w zależności od tego, czy podatnik pozyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika lub bez takiego pośrednictwa. Chcąc wiedzieć dokładnie, kto powinien wybrać w ramach pit 2017 rozliczenie na druku PIT-37, warto sprawdzić to na stronie https://www.pitax.pl/pit-37/. Generalnie przyjmuje się, że PIT-37 wybierają na własne rozliczenie PIT osoby, które w poprzednim roku podatkowym otrzymywały dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane dwustopniową skalą podatkową - 18 i 32 proc. podatku. Natomiast PIT-36 przeznaczony jest również dla podatników opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej, ale wyłącznie tych, którzy nie pozyskiwali dochodów za pośrednictwem płatnika. To pity dla tych, którzy sami byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa opodatkowania

Bez względu na to, czy wybieramy deklarację PIT-37 czy PIT-36, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie dochód podatnika, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Aby zaliczyć do grona kosztów podatkowych wydatki poniesione przez podatnika, muszą one spełniać ustawowe warunki. Informacje niezbędne do rozliczenia się na druku PIT-37 podatnik uzyska z PIT-11 wysłanego przez płatnika lub płatników podatku dochodowego. Więcej na temat tego formularza i jego elementów przeczytamy tutaj: https://www.pitax.pl/pit-11/.

W jakiej wysokości zapłacić podatek?

Każde rozliczenie podatkowe pity 2017 zmierza do oszacowania i opłacenia podatku należnego fiskusowi, chyba że w deklaracji podatkowej PIT zostanie wypracowany zwrot podatku, chociażby poprzez skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych.

Niemniej trzeba obliczyć podatek, który odprowadza się od swoich dochodów na konto urzędu skarbowego. Podatek dochodowy w ramach PIT-37 czy PIT-36 wylicza się na następujących zasadach:

  • 18 proc. podatku minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodów poniżej granicy 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodów wykraczających powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

 

Podatnicy skali podatkowej pozyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, mogą złożyć na niego odpowiedzialność za rozliczenie roczne, ale powinni wówczas przygotować w terminie do 16 kwietnia 2018 roku wniosek PIT-WZ, a płatnik prześle do urzędu skarbowego i do podatnika druk PIT-12. Jak rozliczyć PIT-12? W ogóle nie trzeba tego robić - można go po prostu zaakceptować jako własne rozliczenie roczne. PIT-12 to bowiem oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

 

Artykuł sponsorowany

Grupa Tipmedia

Podziel się:


Pozostałe