Kancelaria Adwokacka Joanna Łukasińska

Gdańsk 80-254
Partyzantów 13c 6

Klienci, którzy są zainteresowani rozwiązywaniem spraw z zakresu prawa handlowego i prawa gospodarczego mogą liczyć na realizację szczegółowych zleceń w kancelarii adwokat Joanny Łukasińskiej. Są to: zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń wraz z bieżącą obsługą prawną, dokonywanie i rejestracja zmian w KRS, przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek, fundacji i stowarzyszeń, reprezentacja spółek w procesach sądowych, administracyjnych i sądowo - administracyjnych we wszystkich instancjach, sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów i statutów, windykacja należności. Joanna Łukasińska każde ze zleceń traktuje priorytetowo.


Kancelaria Adwokacka Joanna Łukasińska