Mykoprojekt - ekspertyzy mykologiczne

Warszawa 02-776
Jana Wasilkowskiego 3 48

Mykoprojekt Marta Falacińska oferuje porady mykologiczne, pomiary stopnia zawilgocenia materiałów budowlanych, opinie mykologiczne, ekspertyzy mykologiczne oraz badania mikrobiologiczne. Ekspertyza mykologiczna zawiera opis badanego obiektu, ponadto pomiary wilgotności i temperatury w pomieszczeniach, pomiary wilgotności materiałów budowlanych, klasyfikację zagrożeń biologicznych, dokumentację opisową, a także fotograficzną. Dzięki ekspertyzie zostaną poznane przyczyny powstania zagrożeń i zostaną wskazane zalecenia jakie należy wdrożyć prace. Ekspertyzy wykonywane są przez mgr inż. Martę Falacińską, członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. Oferujemy profesjonalizm i terminowość.


Mykoprojekt - ekspertyzy mykologiczne