ATERIMA - headhunting

Kraków 30-644
ul. Puszkarska 7j, bud. E

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy oraz z innych państw, które nadal nie są częścią Unii Europejskiej, to w Polsce częsta praktyka. Nasze przepisy odnoszące się do zatrudniania cudzoziemców są coraz bardziej liberalne, nadal jednak dobrze jest orientować się w ich meandrach, aby nie popełnić żadnego błędu. Krakowska agencja pośrednictwa pracy ATERIMA to podmiot, który sprawdza się znakomicie, gdy daje się mu takie zlecenie. Posiada nie tylko bazę osób chętnych do pracy w Polsce, ale również wiedzę na temat tego, jakie formalności muszą być dopełnione, aby pracownicy z Białorusi i Ukrainy pracowali w Polsce legalnie i czuli się bezpiecznie.

ATERIMA - headhunting