Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy - IMP

Kraków 31-060
Plac Wolnica 13/10

IMP, czyli Inicjatywa Mobilności Pracy, to specjalna inicjatywa mająca na celu powiększenie skali wykorzystywania procesów zwianych z delegowaniem pracowników. W warunkach Unii Europejskiej delegowanie pracowników odbywa się bowiem na stosunkowo dokładnie opisanych w przepisach warunkach. Traktuje o tym dyrektywa o delegowaniu pracowników, która na mocy unijnego prawa, jest niejako szablonem, w ramach którego muszą się poruszać kraje członkowskie. Zasady Unii europejskiej sprawiają, że mobilność pracowników i tym samym pracy, którą wykonują, jest jedną z fundamentalnych zasad, przez co przedsiębiorcy mogą bardzo skorzystać.