Akademia Studiów Podyplomowych

Katowice 40-203
al. Roździeńskiego 91

Akademia Studiów Podyplomowych specjalizuje się nie tylko w studiach podyplomowych, ale również w prestiżowych szkoleniach dla biznesu i administracji publicznej. Wśród nich można wyróżnić: najpowszechniejsze błędy organów I instancji w postępowaniu administracyjnym, bezpieczeństwo prawne przy wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodne z prawem działania organów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianach od 01.01.2019 r., samochód w firmie na nowych zasadach - zmiany w ustawach dotyczących podatków dochodowych, nowe zasady poboru podatku u źródła, wystąpienia publiczne i doskonalenie profesjonalnego stylu wypowiedzi lub profesjonalną prezentację i kreowanie wizerunku.