PojemnikiProznioweCzyKupic

Warszawa 00-001
Jurajska

Kto z nas tego nie wie- dopiero, co zrobiliśmy konkretniejsze zakupy bądź ugotowaliśmy więcej jedzenia, a już stało się ono nieświeże albo zasuszone i zmuszeni jesteśmy je wyrzucić? Trwonienie oraz wyrzucanie spożywania to niechlubna domena Polaków- w naszym kraju rocznie wyrzuca się nawet 2 miliony ton pożywienia! O moralności takiego zachowania nie należałoby pisać, jednak można chcieć jakkolwiek temu poradzić. Sposobem na rozwiązanie wyrzucania nadwyżek pożywienia jest niewątpliwie roztropne pozyskiwanie wyrobów pożywnych i właściwe ich przechowywanie. Najprostszym sposobem na pożywienia o 3-5 razy dłużej świeżą jest pakowanie jej w pojemniki próżniowe.